Tag Archives: NLP

Kako Voditelji svojim ponašanjem mogu motivirati zaposleneŽelite kao Lider u svome okruženju poticati motivaciju, povjerenje i sigurnost te istovremeno ukloniti strah zaposlenika, negativnost i skepticizam? U procesu vođenja ljudi vrlo važno je kad Lideri odvoje vrijeme za komunikaciju sa zaposlenima i izgradnju odnosa.
...continue reading

mk-novo
Mr.sc. Marija Kalinić
, direktorica je i vlasnica tvrtke za savjetovanje EPPUR SI MUOVE, sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirane za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te razvoj potencijala pojedinaca i timova.

Glavni moto tvrtke je: Malim koracima do značajnih promjena!

Od ukupno 30 godina radnog iskustva, na različitim radnim mjestima, posebno ističe rad u području razvoja ljudskih potencijala, kojim se bavi dugi niz godina.

Zadnjih nekoliko godina, kroz aktivnosti vlastite tvrtke, stekla je bogato i raznoliko iskustvo u kreiranju i izvođenju razvojno-edukacijskih programa za zaposlenike svih hijerarhijskih razina u tvrtkama različitih djelatnosti, na čitavom području Republike Hrvatske.

Osim toga, radeći godinama na poziciji direktorice Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, bila je zadužena za razvoj i implementaciju svih sustava za upravljanje ljudskim potencijalima, kao i za interni trening centar s grupom internih trenera i mentora, čijim radom i razvojem je također rukovodila.

Marija Kalinić diplomirala je na Pravnom fakultetu – Studiju za socijalni rad u Zagrebu, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pored navedene fakultetske naobrazbe, svoj osobni i profesionalni razvoj kontinuirano je nadograđivala kroz treninge i edukacije iz različitih područja, a naročito iz područja primjenjene psihologije, čije spoznaje koristi u svom radu. Posebno ističe edukacije iz Realitetne terapijePoints of You – vrlo kreativnih alata za podršku procesima osobnog i organizacijskog razvoja, NLP-a NeuroLingvističkog Programiranja, te INSPIRE – Happiness at work – upitnika za procjenu radnih i motivacijskih crta zaposlenika, te rukovodnih kompetencija.

Članica je  Upravnog vijeća Udruge U4HR – Udruge za upravljanje, umrežavanje, učenje i unaprjeđivanje ljudskih potencijala u Hrvatskoj (www.u4hr.hr). Također, predaje na Visokoj poslovnoj školi PAR Rijeka, kolegij Upravljanje ljudskim potencijalima, te na EFFECTUS – studij financije i pravo Zagreb, kolegij Organizacijsko ponašanje na diplomskom studiju MBA-smjer Upravljanje ljudskim potencijalima i znanjem.

Osobni rast i razvojOsnovna svha ovog dijela naše ponude je pomoći pojedincima na putu osobnog rasta i razvoja kroz usvajanje znanja, vještina i stavova neophodnih za postizanje osobne izvrsnosti, lakše ostvarivanje vlastitih ciljeva, te poboljšanje kvalitete svih područja života.

Ovaj dio naše ponude obuhvaća:

1. Umijeće rada s drugima
2. NLP edukacije
3. Coaching

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP), proučava komuniciranje, ljudsko ponašanje i procese koji se nalaze iza njih, odnosno:

  • Neurolingvističko programiranje“Neuro” – se odnosi na ljudski nervni sistem i činjenicu da informacije o svijetu primamo kroz naša osjetila (vida, sluha, dodira, mirisa i okusa), putem kojih kreiramo svoju realnost.
  • “Lingvističko” – se odnosi na riječi, odnosno na način kako koristimo jezik za predstavljanje i kreiranje našeg iskustva i za komunikaciju s drugima. Riječi su, dakle, ne samo sredstvo komuniciranja, već i sredstvo percipiranja.
  • “Programiranje” – odnosi se na unutrašnje procese, odnosno unutrašnje programe mišljenja, osjećanja i ponašanja. Sam termin dolazi iz svijeta kompjutora i način je opisivanja našeg ponašanja i navika koje, poput kompjutorskog softvera mogu biti promijenjene i nadograđene.

NLP je studija odličnosti i razvijen je iz znatiželje o tome što je to što razlikuje ljude i sisteme koji su odlični od onih koji su tek prosječni. Rezultat tog proučavanja je niz tehnika i ideja koje nam omogućuju da shvatimo kako opažamo svijet, kako uređujemo naše razmišljanje, emocije, jezik i ponašanje. Ove su razlike ono što čini razliku između prosjeka i odličnosti i one su predmet poučavanja individualnih polaznika naših NLP programa.